Dotacje na fotowoltaikę – program PROSUMENT

PROSUMENT – dofinansowanie mikroinstalacji OZE na lata 2014-2020

„Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”

Budżet: 600 mln PLN na lata 2014-2020 z możliwością zawierania umów w ramach programu PROSUMENT do 2018 roku

Beneficjenci: osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich związki

Dofinansowanie w ramach programu obejmuje zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji OZE do produkcji: energii elektrycznej (w tym fotowoltaiki) lub ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedną instalację lub oddzielne instalacje w budynku), dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie kredytu preferencyjnego / pożyczki wraz z dotacją.
Dotacja do fotowoltaiki wynosić będzie 40% w latach 2014-2015 i 30% po 2015 roku.
Maksymalny okres kredytowania: 15 lat.
Oprocentowanie: 1%.

Program wdrażany będzie:
1) dla jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
2) za pośrednictwem banku
3) za pośrednictwem WFOŚiGW

W fazie pilotażowej programu w latach 2014-2015 na jego realizację przewidziana jest kwota 300 mln PLN:
100 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego,
100 mln zł dla wybranego w drodze postępowania przetargowego banku,
100 mln zł dla WFOŚiGW.

Dofinansowaniem objęte będą instalacje fotowoltaiczne podłączone do sieci lub autonomiczne, przy czym jednostkowy koszt instalacji nie może przekroczyć:

  • dla instalacji o mocy poniżej 10 kW: 8 000 zł/kWp,
  • dla instalacji o mocy od 10 do 40 kW: 6 000 zł/kWp,
  • dla instalacji z akumulatorami maksymalny koszt kwalifikowany instalacji powiększa się o 5 000 zł/kWp,
  • 100 000 zł / na całe zadanie w przypadku osoby fizycznej i 300 000 zł / całe zadanie w przypadku spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, prosimy o kontakt. Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Źródło – http://www.fotowoltaika.net/